A3 Book chapter
Huumori tuo iloa ja yhteisöllisyyttä esiopetusryhmän oppimiseen
List of Authors: Aerila Juli-Anna, Rönkkö Marja-Leena
Edition name or number: 15
Place: Jyväskylä
Publication year: 2019
Book title *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
Title of series: Ainedidaktisia tutkimuksia
Number in series: 15
Number of pages: 20
ISBN: 978-952-5993-26-4
eISBN: 978-952-5993-26-4
ISSN: 1799-960X

Abstract

Huumori edistää oppimista ja hyvinvointia monin tavoin. Tästä syystä huumoria voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän koulukontekstissa. Artikkelissa kuvataan lasten huumoria, jota käytetään eheyttävän oppimisprosessin lähtökohtana. Tutkimus on toteutettu satakuntalaisessa esiopetusryhmässä kevään 2018 aikana. Oppimiskokonaisuuden aikana lapset piirtävät, tuottavat kertomuksia ja toteuttavat käsityötuotteen käyttäen huumoria lähtökohtanaan. Tutkimusaineistona ovat lasten oppimisprosessin aikaiset tuotokset, joita tutkimuksessa analysoidaan laadullisella sisällönanalyysilla tavoitteena selvittää huumorin muotoja tuotoksissa sekä huumorin merkitystä eheyttävään oppimiseen. Tutkimustulokset osoittavat, että lasten huumori ilmenee tuotteissa yllätyksellisyytenä, joka syntyy inkongruenssista, ja että sen lähteenä ovat lasten arkielämän kokemukset. Lisäksi näyttää siltä, että huumori tukee lapsia erilaisten oppimistehtävien suunnittelussa ja virittää heidän mielikuvitustaan sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta.Last updated on 2019-20-07 at 07:37