D1 Article in a trade journal
Onko asetyylisalisyylihapolla sijaa sydäntautien primaaripreventiossa?
List of Authors: Juhani Airaksinen
Publisher: Suomen Lääkäriliitto
Publication year: 2018
Journal: Lääkärilehti
Volume number: 73
Issue number: 41


Last updated on 2019-01-02 at 14:09