A3 Book chapter
Koulun ulkopuoliset turvallisuusasiantuntijat opetustyön tukena
List of Authors: Brita Somerkoski, Tomi Kärki, Eila Lindfors
Publication year: 2019
Book title *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
Title of series: Ainedidaktisia tutkimuksia
Number in series: 15
Issue number: 15
ISBN: 978-952-5993-26-4
eISBN: 978-952-5993-26-4
ISSN: 1799-960X
eISSN: ISSN 1799-960X (verkkojulkaisu)

Abstract

Artikkelissa kuvataan turvallisuusopetuksen vaikuttavuutta ja turvallisuusaiheeseen liittyviä oppimisympäristöjä perusopetuksessa. Opettajien ja ulkopuolisten turvallisuusasiantuntijoiden käsityksistä ja kokemuksista koottiin laadullinen aineisto. Oppilaiden turvallisuusosaamisesta kerättiin määrällinen kyselyaineisto (TUKO I n=361 ja TUKO II n=256). Laadullisen aineiston perusteella koulun ulkopuolisten turvallisuusasiantuntijoiden käyttäminen opetuksessa motivoi oppilaita, syvensi aiheen käsittelyä ja tarjosi toiminnallista tekemistä. Haasteina vastaajat pitivät koulun aika- ja henkilöresurssien allokoimista turvallisuusopetukseen. Määrällisen aineiston perusteella havaittiin tilastollisesti merkitsevä turvallisuusosaamisen parantuminen paloturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden osalta. Tutkimustulokset indikoivat, että yksittäisten toimenpiteiden vaikutukset turvallisuusosaamisen kehittymiseen ovat kuitenkin pieniä. Siksi turvallisuusopetusta pitäisi tarjota systemaattisesti jokaisella luokka-asteella.Last updated on 2019-04-07 at 15:03