A4 Article in conference proceedings
Ääntäminen, tietoisuus ja oppiminen.
List of Authors: Pekka Lintunen
Publication year: 2005
Book title *: Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle: ainedidaktinen symposium 11.2.2005 /
Title of series: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B
Number in series: 75
Number of pages: 8
ISBN: 951-29-3005-6
ISSN: 0781-9587


Last updated on 2019-21-08 at 20:07