D2 Article in a professional research book
Ahdistuneisuus- ja unihäiriöiden lääkeaineet
List of Authors: Syvälahti E, Hirvonen J, Hietala J
Edition name or number: 10. painos
Publisher: Kustannusosakeyhtiö Medicina
Publication year: 2018
Book title *: Farmakologia ja toksikologia
ISBN: 978-951-97316-7-4


Last updated on 2019-21-08 at 20:10