D2 Article in a professional research book
Ihmislähtöisyyden integrointi tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen
List of Authors: Johanna Isoaho, Jouni Isoaho, Seppo Virtanen, Tapio Salakoski
Publisher: Turun yliopisto
Publication year: 2018
Book title *: Valmiina työelämään! Visioita ja näkökulmia työhyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista sekä menetelmiä niiden kehittämiseen
eISBN: 978-951-29-7461-0


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 20:12