A1 Journal article – refereed
Täysivaltaisuuden rajoituksesta täysivaltaisuuden käyttöön : havaintoja valtiosääntöisen täysivaltaisuuskäsityksen muutoksesta
List of Authors: Janne Salminen
Publisher: Suomalainen Lakimiesyhdistys
Publication year: 2004
Journal: Lakimies
Journal name in source: Lakimies
Journal acronym: LM
Volume number: 102
Issue number: 7-8
Number of pages: 22Internal Authors/Editors


Research Areas


Last updated on 2019-21-08 at 22:35