D1 Artikkeli ammattilehdessä
Eteisvärinän seulonta
Julkaisun tekijät: Raine Virtanen, Juhani Airaksinen
Kustantaja: Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Julkaisuvuosi: 2018
Journal: Duodecim
Volyymi: 134
Julkaisunumero: 10
eISSN: 2242-3281

Tiivistelmä

Eteisvärinän seulonnan tarkoituksena on vähentää eteisvärinän aiheuttamaa sairastavuutta, etenkin aivoinfarkteja. Seulontamenetelmät ovat viime vuosina monipuolistuneet ja tulleet helppokäyttöisemmiksi, mikä mahdollistaa väestön opportunistisen tai suunnatun seulonnan räätälöimisen aiempaa yksilöllisemmäksi. Oireettoman eteisvärinän seulontaa on suositeltu suunnattavaksi lähinnä yli 65-vuotiaaseen väestöön ja aivoinfarktin sairastaneisiin potilaisiin. Tahdistinlaitteiden luennan yhteydessä tulee myös etsiä mahdollisia eteistakykardioita. Kullekin potilasryhmälle parhaiten soveltuvan seulontamenetelmän löytämiseksi sekä eteisvärinän seulonnalla saavutettavan ennustehyödyn ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia. Väestötasolla suositellaan nykyään omatoimista säännöllistä sykkeen tunnustelua riskiryhmien seulonnan lähtökohdaksi.Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-08-02 at 15:53