D1 Article in a trade journal
Eteisvärinän seulonta
List of Authors: Raine Virtanen, Juhani Airaksinen
Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Publication year: 2018
Journal: Duodecim
Volume number: 134
Issue number: 10
eISSN: 2242-3281

Abstract

Eteisvärinän seulonnan tarkoituksena on vähentää eteisvärinän aiheuttamaa sairastavuutta, etenkin aivoinfarkteja. Seulontamenetelmät ovat viime vuosina monipuolistuneet ja tulleet helppokäyttöisemmiksi, mikä mahdollistaa väestön opportunistisen tai suunnatun seulonnan räätälöimisen aiempaa yksilöllisemmäksi. Oireettoman eteisvärinän seulontaa on suositeltu suunnattavaksi lähinnä yli 65-vuotiaaseen väestöön ja aivoinfarktin sairastaneisiin potilaisiin. Tahdistinlaitteiden luennan yhteydessä tulee myös etsiä mahdollisia eteistakykardioita. Kullekin potilasryhmälle parhaiten soveltuvan seulontamenetelmän löytämiseksi sekä eteisvärinän seulonnalla saavutettavan ennustehyödyn ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia. Väestötasolla suositellaan nykyään omatoimista säännöllistä sykkeen tunnustelua riskiryhmien seulonnan lähtökohdaksi.


Last updated on 2019-08-02 at 15:53