B2 Book chapter
Akateeminen asiantuntijuus hoitotieteessä ja sen kehittyminen harjoittelussa
List of Authors: Heli Virtanen, Asta Heikkilä, Johanna Nyman, Marja-Liisa Gustafsson, Maija Hupli, Leena Salminen
Publisher: Hoitotieteen laitos
Publication year: 2018
Book title *: Harjoittelu akateemisen asiantuntijuuden kehittymisessä.
Title of series: Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja
Volume number: A79
ISBN: 978-951-29-7294-4
ISSN: 1236-7370


Last updated on 2019-20-07 at 07:27