B1 Journal article
Book review - Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken (eds.) Med bidrag fra Karin Borevi, Heidi Vad Jønsson og Klaus Petersen (2010) Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010, Oslo: Universitetsforlaget. 392 pp.
List of Authors: Mika Helander
Publisher: De Gruyter
Publication year: 2014
Journal: Nordic Journal of Migration Research
Journal acronym: NJMR
Volume number: 4
Issue number: 1
eISSN: 1799-649XInternal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:03