E1 Popularised article, newspaper article
Oikeudellista kirjallisuutta 1800-luvun perukirjoissa
List of Authors: Marianne Vasara-Aaltonen
Publisher: Turun yliopisto
Publication year: 2018
Journal: TY:n Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa (Legal Literacy in Finland) 1750-1920 -projektin blogi
Issue number: 9.4.2018


Last updated on 2019-31-01 at 15:07