D4 Published development or research report or study
Geenien muokkaus uusilla tekniikoilla: kasvit, eläimet, mikrobit
List of Authors: Marko Ahteensuu, Mikaela Grönholm, Vesa Joutsjoki, Jussi Jäntti, Katileena Lohtander-Buckbee, Anneli Ritala-Nurmi, Marja Ruohonen-Lehto, Helena Siipi, Teemu Teeri
Publisher: Biotekniikan neuvottelukunta
Place: Helsinki
Publication year: 2018
Title of series: BTNK:n julkaisu
Number in series: 8
ISBN: 978-952-00-4014-7
eISBN: 978-952-00-4015-4

Abstract

CRISPR/Cas9 teknologian soveltaminen genomieditointiin on saanut valtavasti huomiota ja sitä on pidetty mullistavana teknologiana, jonka vaikutukset ja mahdollisuudet ovat paljon laajemmat kuin perinteisten geenimuuntelumenetelmien. Tässä julkaisussa, joka on valmisteltu geenitekniikan lautakunnan pyynnöstä keväällä 2018 valmistuneen muistion pohjalta, selvitetään esimerkkien avulla CRISPR/Cas9 teknologian erilaisia sovelluksia erityisesti kasvinjalostuksessa ja malarian torjunnassa. Mikrobeihin kohdistuvaa genomie-ditointia sivutaan lyhyesti. CRISPR/Cas9-teknologia mahdollistaa myös populaatioissa itseään levittävien geenielementtien (ns. geeniajurien) rakentamisen. Julkaisussa tarkas-tellaan myös genomieditointisovellusten suhdetta geenitekniikkalainsäädäntöön. Erityisen ongelman muodosti pitkään se, että oli epäselvää miten EU:n lainsäädäntöä sovelletaan uusiin tekniikoihin, jotka mahdollistavat kohdennetun mutageneesin tavalla, jota ei voi erottaa luonnon mutaatioista. Tilannetta on selkeyttänyt EU-tuomioistuimen (EUT) heinä-kuussa 2018 tekemä päätös, jossa se otti kantaa uusien mutageneesitekniikoiden juridiseen asemaan. Biotekniikan neuvottelukunta laatii terveyskysymyksistä erillisen selvityksen.
Internal Authors/Editors

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 20:00