D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa: Kirjoitettujen opetussuunnitelmien kirjavuus
Julkaisun tekijät: Vitikka Erja, Salminen Jaanet, Annevirta Tiina
Kustantaja: Opetushallitus
Julkaisuvuosi: 2014
Kirjan nimi *: Opettajankoulutuksen tilannekatsaus: tilannekatsaus marraskuu 2014
Sarjan nimi: Muistiot 2014
Numero sarjassa: 4
ISBN: 978-952-13-5905-7
ISSN: 1798-8896

Tiivistelmä

Artikkeli perustuu vuonna 2012 julkaistuun selvitykseen (Vitikka, Salminen & Annevirta


2012), jossa tarkastelimme opetussuunnitelman käsittelyä suomalaisissa opettajankoulutuksissa. Selvitystä varten analysoitiin 41 peruskoulun opettajan kelpoisuutta antavan koulutuksen lukuvuoden 2011–2012 kirjallista opetussuunnitelmaa. Näistä 18 oli luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmia ja 23 aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelmia. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka näkyvästi opetussuunnitelma on esillä


opettajankoulutuksissa ja mistä näkökulmista opetussuunnitelmaa opettajankoulutuksissa


käsitellään. Pohdimme tässä artikkelissa selvityksen näkökulmien ja tulosten pohjalta


opetussuunnitelman käsittelyn merkitystä opettajankoulutuksessa sekä sen myötä opetussuunnitelmaa opettajan ammatillisuuden rakentumisen prosessissa.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 11:19