B1 Journal article
Säädösten valmistelu ja lainsäätäminen Euroopan unionissa - empiirinen oikeustutkimus Suomen vaikutusmahdollisuuksista
List of Authors: Anna Hyvärinen
Publisher: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
Publication year: 2015
Journal: Oikeus
Volume number: 44
Issue number: 3
Number of pages: 3Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-20-07 at 12:37