B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Kirja-arvio: Oikeudenmukaisuuden monet kasvot: Matti Häyry, Tuija Takala & Johanna Ahola-Launonen: Oikeudenmukaisuuden ongelma. Gaudeamus, Helsinki. 2018. ISBN: 978-9-52-495461-7.
Julkaisun tekijät: Hannu Linkola
Julkaisuvuosi: 2018
Journal: Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja
Volyymi: 130
Julkaisunumero: 2


Last updated on 2019-29-01 at 14:16