A1 Journal article – refereed
Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyö kuntien mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun kanssa
List of Authors: Huikko Eeva, Santalahti Päivi, Torniainen-Holm Minna, Vuori Miika, Kovanen Leena, Lämsä Riikka, Tuulio-Henriksson Annamari
Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Publication year: 2018
Journal: Duodecim
Volume number: 134
Issue number: 18
eISSN: 2242-3281

Abstract

JOHDANTO

Potilaita ohjautuu yhä enemmän lastenpsykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Kuvaamme, millaisten yhteistyökäytäntöjen avulla sairaanhoitopiirien lastenpsykiatrian yksiköt tukevat lasten perustason mielenterveyspalveluja ja lastensuojelua kunnissa.

MENETELMÄT

Sairaanhoitopiirien (20) lastenpsykiatrian ylilääkärit vastasivat puolistrukturoidussa haastattelussa kysymyksiin potilasasioissa tehdystä käytännön yhteistyöstä kuntien työntekijöiden kanssa sekä näille annetusta asiantuntija-avusta. Vastausten sisältö koodattiin sisällönanalyyttisellä menetelmällä ja järjesteltiin teemoittain.

TULOKSET

Lastenpsykiatristen potilaiden hoitoon liittyvää liikkuvaa verkostotyötä tehtiin kaikissa lastenpsykiatrian yksiköissä. Muun yhteistyön painotukset ja tavat vaihtelivat. Joissakin sairaanhoitopiireissä työskenneltiin lastensuojelun kanssa työryhmänä, joka esimerkiksi teki arvioita tai järjesti perhekuntoutusta. Lapsen ja perheen lastenpsykiatrinen hoito voitiin joskus toteuttaa yhdessä perheneuvoloiden kanssa. Tavallisin yhteistyömuoto terveyskeskuslääkäreiden kanssa oli konsultaatio.

PÄÄTELMÄT

Sairaanhoitopiirien yhteistyötavat kuntien kanssa olivat yhdenmukaisimpia potilaiden hoidossa. Muu yhteistyö oli tavallisesti vähäistä. Lasten mielenterveysjärjestelmän kehittämisen tulisi pohjautua kansallisella tasolla tehtäviin suunnitelmiin.


Last updated on 2019-31-01 at 16:04