A3 Book chapter
Alakoulun kirjallisuuskasvatusta kartoittamassa. Lukuklaanin opettajakyselyn tuloksia.




List of Authors: Grünthal Satu, Hiidenmaa Pirjo, Routarinne Sara, Satokangas Henri, Tainio Liisa
Publication year: 2019
Book title *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
Title of series: Ainedidaktisia tutkimuksia
Number in series: 15
ISBN: 978-952-5993-26-4
eISBN: 978-952-5993-26-4
ISSN: 1799-960X

Abstract
Esittelemme alakoulujen kirjallisuuskasvatusta ja sitä tukevia toimia. Olemme laatineet laajahkon Webpropol-kyselyn (56 kysymystä), jolla olemme kartoittaneet alakoulujen kirjallisuuskasvatuksen nykytilaa ja käytäntöjä. Kyselyllä on kerätty aineistoa sekä suomen- että ruotsinkielisistä kouluista. Kyselyyn saatiin 885 vastausta. Selvitimme mm. koulujen mahdollisuutta käyttää erilaisia kirjastoja (luokan, koulun tai kunnan kirjastoa tai verkkokirjastoa), kokonaisteosten lukemista kouluissa sekä kirjallisuuskasvatuksen menetelmiä. Tulosten mukaan koulun ja kirjaston yhteistyö sekä aineistojen saanti ovat kirjallisuuskasvatuksen kannalta ensiarvoisia. Kirjastoammattilaisten kehittämä kirjavinkkaus on käytössä lähes kaikilla vastaajilla, ja myös erilaiset lukudiplomit ovat suosittuja. Opetuksessa korostuu edelleen yksilösuoritus, vaikka luetusta keskusteleminen – esimerkiksi lukupiireissä – on erittäin tärkeää lukutaidon kehittämisessä.

Last updated on 2019-20-07 at 17:32