B2 Book chapter
Nuorten käsityksiä turvallisuudesta ja uhista – visuaaliseen ja kirjalliseen tutkimusaineistoon perustuva tulkinta
Subtitle: visuaaliseen ja kirjalliseen tutkimusaineistoon perustuva tulkinta
List of Authors: Karttunen Leena-Maija, Kuoppasalmi Riikka, Granö Päivi
Place: Helsinki
Publication year: 2013
Journal: Johtamisen Ja Sotilaspedagogiikan Laitoksen Julkaisut
Book title *: Asevelvollisuus kansalaisoikeutena - kuka kasvattaa, kuka kouluttaa?
Title of series: Artikkelikokoelmat / Maanpuolustuskorkeakoulu, johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
ISBN: 978-951-25-2449-5
eISBN: 978-951-25-2450-1
ISSN: 1798-0402


Last updated on 2019-21-08 at 21:08