A1 Journal article – refereed
Mikä opiskelijoita liikuttaa? – Liikunnan merkitykset ja niiden yhteys koettuun hyvinvointiin ja liikunnan määrään
List of Authors: Miia Grénman, Airi Oksanen, Eliisa Löyttyniemi, Juulia Räikkönen, Kristiina Kunttu
Publisher: Liikuntatieteellinen Seura ry
Publication year: 2018
Journal: Liikunta ja tiede
Volume number: 55
Issue number: 2-3


Last updated on 2019-29-01 at 18:45