B2 Book chapter
Näkymiä suomalaisen kasvatussosiologisen tutkimuksen historiaan
List of Authors: Risto Rinne
Publication year: 2018
Book title *: Koulutus hallinnassa: juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018.
Title of series: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A
Number in series: 216
ISBN: 978-951-29-7139-8
ISSN: 0359-8829


Last updated on 2019-21-08 at 22:55