A3 Book chapter
Lohkoutuuko koulutuspolku, katoaako tasa-arvo?
List of Authors: Seppänen Piia, Kosunen Sonja, Rinne Risto
Publication year: 2018
Book title *: Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu?
Title of series: Kasvatusalan tutkimuksia
Number in series: 78
ISBN: 978-952-5401-83-7
eISBN: 978-952-5401-84-4
ISSN: 1458-1094


Last updated on 2019-20-07 at 06:04