A1 Journal article – refereed
Lääkäri viestii, potilas oppii
List of Authors: Köhler H, Rautava P, Vuorinen V
Publication year: 2018
Journal: Duodecim
Volume number: 134
Issue number: 21

Abstract

JOHDANTO. Viestintä on lääkärille hoidon työväline. Tarkastelemme lääkärin viestintää ja sen vaikutuksia potilaaseen konstruktiivisen oppimisen näkökulman avulla.

MENETELMÄ. Tutkimusote on laadullinen. Tutkimusta varten seurattiin kuuden erikoislääkärin ja 36 potilaan vastaanottokeskusteluja. Lisäksi lääkäreitä ja potilaita haastateltiin, potilaita myös viivästetysti. Viisi vastaanottokäyntiä otettiin tarkasteluun tapaustutkimuksena.

TULOKSET JA PÄÄTELMÄT. Useissa vastaanottotilanteissa tunnistettiin reflektio-konstruktiomalli: potilas reflektoi vastaanoton kokemuksia ja rakentaa itselleen toimintatavan, jolla tukee (tai on tukematta) hoitoa ja kuntoutumistaan. Tutkimusaineistossa kiinnittää huomiota se, että lääkäri voi muutamalla kysymyksellä tai potilaan elämän arjen näkökulmalla käynnistää potilaassa reflektoinnin, joka vaikuttaa hoitoon. Se voi olla lääkärille hoidon onnistumisen tärkeä apu, joskus jopa välttämätön edellytys.


Last updated on 2019-20-07 at 04:46