D2 Article in a professional research book
Älylaitteet ja riippuvuus: Mitä on ongelmallinen käyttö ja kuinka sitä voi ennaltaehkäistä?
List of Authors: Männikkö N, Korkeila J
Publisher: Duodecim
Publication year: 2019
Book title *: Lapset, nuoret ja älylaitteet
ISBN: 978-951-656-743-6Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-20-07 at 09:52

Share link