B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Valta, tulkinta ja eettisyys - historiantutkijan yhteiskunnallinen rooli
Julkaisun tekijät: Reetta Humalajoki
Kustantaja: Helan tutkijat ry.
Julkaisuvuosi: 2018
Volyymi: 16
Julkaisunumero: 32

Tiivistelmä


Arvio teoksesta Lidman, Satu, Anu Koskivirta & Jari Eilola (toim.). Historiantutkimuksen etiikka. Helsinki: Gaudeamus. 2017. 288 s. ISBN 978-952-495-442-6.
Sisäiset tekijät/toimittajat

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-31-01 at 13:52