D1 Article in a trade journal
Ohjausvuorovaikutus oppilaan tukena
List of Authors: Anu Kajamies
Publisher: Erilaisten oppijoiden liitto ry
Publication year: 2018
Issue number: 1

Abstract

Opettajan vastuulla on varmistaa, että jokainen
oppilas saa ohjausvuorovaikutuksessa sopivassa suhteessa onnistumisen
kokemuksia ja osaamisensa edelleen kehittämisen mahdollisuuksia. Jotta
opettajan tarjoama ohjaus vastaisi kaikkien oppilaiden tarpeisiin, erityishuomio
tulee kiinnittää oppilaisiin, joille uuden osaamisen rakentaminen on selvästi
hitaampaa ja vaivalloisempaa kuin vertaisilleen.


Last updated on 2019-29-01 at 13:20