O2 Other
Littoistenjärvi 2017-2018. Eutrofisen järven fosforinsaostus AlCl3-käsittelyllä
List of Authors: Heikkilä J., Sarvala J., Vepsäläinen M, Wichmann A.
Publication year: 2018


Last updated on 2019-21-08 at 21:45