D1 Article in a trade journal
Odysseian motiivi
List of Authors: Korkeila J
Publication year: 2018
Journal: Duodecim
Volume number: 134
Issue number: 23

Abstract

Motivaatio on eräänlainen summavektori, joka muotoutuu fysiologisten prosessien, emootioiden ja ajattelun toiminnoista sekä sosiaalisten sääntöjen muodostamista mahdollisuuksista ja rajoitteista tietyissä ympäristöissä. Voimme kutsua jotain toimintaa tai käyttäytymistä yleensä motivoituneeksi sen intensiivisyyden ja pitkäjänteisyyden perusteella. Motivaatio selittää sitä, miksi jokin käyttäytymistapa aktivoituu tietyssä muttei toisessa tilanteessa. Tunnetilojen muutokset eri yhteyksissä lisäävät tai vähentävät motivaatiota tavoitteelliseen toimintaan sen mukaan, miten tärkeiksi toimintojen odotetut seuraukset arvioidaan. Emootiot toimivat oppimisen työkaluina ja samalla rakentavat psykologista immuniteettiamme, jotta tulisimme toimeen sattumusten ja kuolevaisuuden maastoissa.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-29-01 at 14:31