B1 Journal article
Bookreview: Eesti sönavara samme ida ja lääne piiril: Sven-Erik Soosaar. Eesti keele kultuursõnavara arengujooni − eesti keel kui piirikeel. 2017. ISBN: 978-9949-77-614-6.
List of Authors: Häkkinen Kaisa
Publication year: 2018
Journal: Keel Ja Kirjandus
Volume number: 2018
Issue number: 6


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:44