A2 Review article in a scientific journal
Raskaus ja laskimotukos
List of Authors: Päivi Galambosi, Veli-Matti Ulander, Risto Kaaja
Publication year: 2018
Journal: Duodecim
Volume number: 134
Issue number: 21

Abstract

Raskaudenaikainen riski sairastua laskimotromboemboliaan on 5-10-kertainen, ja se
suurenee lapsivuodeaikana 15-35-kertaiseksi verrattuna niihin, jotka eivät ole raskaana.
Tähän liittyvä keuhkoembolia on Suomessa yleisin äitikuolleisuuden syy. Niiden, jotka
ovat sairastaneet aiemmin laskimotromboembolian, tukosriski on suurin - etenkin, jos
aiempaan tukokseen on liittynyt estrogeenialtistus. Keuhkoembolia voidaan diagnosoida
raskaudenkin aikana keuhkovaltimoiden TT-angiografian avulla. Raskaudenaikainen laskimotromboembolia
hoidetaan pienimolekyylisellä hepariinilla, jonka aiheuttama vuotoriski on vähäinen.
Mahdollisen tukosprofylaksin tarve tulee arvioida raskauden alkaessa, jos nainen on
aiemmin sairastanut laskimotromboembolian, hänellä on todettu tukostaipumus tai hänen
ensimmäisen asteen sukulaisellaan on ollut laskimotromboembolia tai tukostaipumus.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 23:34