A1 Journal article – refereed
Verkottunut leikki osana esiopetusta: Lelujen Internet leikillisen oppimisen välineenä
List of Authors: Katriina Heljakka, Pirita Ihamäki
Publication year: 2018
Volume number: 31
Issue number: 2
eISSN: 2343-399X

Abstract


Tässä artikkelissa selvitetään nykyajan verkottuneiden älylelujen soveltuvuutta esiopetuksen välineiksi tarkastelemalla esikouluikäisten lasten leikkiä näillä leluilla. Tutkimme aihetta monilukutaidon, leikin ja oppimisen näkökulmista. "Lelujen Internet" toimii osana muihin leluihin, tietokoneisiin, mobiililaitteisiin ja verkkoyhteisöihin kytkeytyvää leikkiä muodostaen alustan, joka tarjoaa sekä uusia viihteellisiä että myös opetuksellisia kokemuksia nykyajan leikkijöille. Tapaustutkimuksemme käsittää neljä Lelujen Internetiin verkottunutta hahmolelutyyppiä, jotka ovat Hatchimals-lelu, CogniToysin Dino, Fisher-Pricen Smart Toy Bear ja Wonder Workshopin Dash-robotti. Pohdimme näillä leluilla tapahtuvaa leikkiä esiopetuksen kontekstissa. Olemme kiinnostuneita siitä, miten tutkimukseemme valittujen Lelujen Internetiä edustavien leikkivälineiden opetukselliset tarjoumat (tai affordanssit) vastaavat lasten leikissä havainnoituja ja toteutuvia leikin muotoja. Kysymme 5–6-vuotiaiden esikoululaisten parissa keräämiimme ryhmähaastatteluihin ja lelutesteihin perustuvaa aineistoa hyödyntäen, millaisia oppimismahdollisuuksia Lelujen Internetiin voisi liittyä esiopetuksen yhteydessä. Näemme verkottuneen esineleikin soveltuvan käytettäväksi osana suomalaista esiopetusta, mikäli verkottuneiden älylelujen käyttö on suunniteltua ja siinä huomioidaan leikkivälineiden monipuoliset tarjoumat ja niiden edellyttämä monilukutaito.Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 12:35