A3 Book chapter
Matkalla kotikaupungin menneisyyteen. Esiopetuksen eheyttävä oppimisprosessi museoympäristössä
List of Authors: Aerila Juli-Anna, Rönkkö Marja-Leena, Grönman Satu
Place: Rovaniemi
Publication year: 2018
Book title *: Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina.
ISBN: 978-952-310-935-3
eISBN: 978-952-310-934-6


Last updated on 2019-21-08 at 21:03