A3 Book chapter
Havaintopohjaiset performanssit arkkitehtuurin ija kulttuuriperintökasvatuksen välineinä
List of Authors: Keskitalo Anne, Aerila Juli-Anna, Urmson Kirsi
Place: Rovaniemi
Publication year: 2018
Book title *: Suhteessa maailmaan: Ympäristöt oppimisen avaajina
Number of pages: 23
ISBN: 978-952-310-935-3
eISBN: 978-952-310-934-6


Last updated on 2019-20-07 at 04:05