A1 Journal article – refereed
Läheisen rooli kuntoutumisprosessissa
List of Authors: Niina-Marika Vesa, Minna Stolt, Jaana Koskenniemi, Riitta Suhonen
Publication year: 2018
Journal: Gerontologia
Volume number: 32
Issue number: 3

Abstract

Tutkimuksessa kuvattiin läheisen roolia ja tuen tarvetta iäkkään
potilaan kotiutuessa arviointi- ja kuntoutusosastolta. Tavoitteena oli ymmärtää
kotiutumisprosessia läheisen näkökulmasta sekä muodostaa kuvaus, jossa on
tyypitelty läheisen erilaiset roolit, niihin nivoutuvat tekijät ja tuen tarpeet


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-15-02 at 09:35