D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Euroopan unioni: vahvempaan kansalaisuuteen pienin askelin
Julkaisun tekijät: Henri Vogt
Kustantaja: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry,
Paikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2018
Kirjan nimi *: Inhimillisempi Eurooppa. Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi
Sarjan nimi: SOSTEn julkaisuja
Numero sarjassa: 2
ISBN: 978-952-6628-35-6

Tiivistelmä

Euroopan sisällä muuttava joutuu usein huomaamaan, kuinka suuresti maanosamme
sosiaalijärjestelmät eroavat toisistaan ja millaisia käytännön hankaluuksia
asiasta aiheutuu yksittäisille EU-kansalaisille. Euroopassa ei kuitenkaan
kannata tavoitella liian nopeaa erojen vähentämistä – se vaarantaisi EU:ssa saavutettua
vakautta. Sen sijaan on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eurooppalaista
kansalaisuutta voitaisiin vahvistaa niin, että edes pienten muutosten politiikka
mahdollistuisi. Tämä on kuitenkin haasteellista kriisien, kriisipuheen ja
kaikkialle tunkeutuvan individualismin aikakaudella.Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-29-01 at 22:39