A1 Journal article – refereed
Digitaalisen kilpapelaamisen esihistoriaa Suomessa 1980-luvulta 1990-luvun puoliväliin
List of Authors: Suominen Jaakko, Saarikoski Petri, Reunanen Markku
Place: Tampere
Publication year: 2018
Journal: Pelitutkimuksen Vuosikirja
Book title *: Pelitutkimuksen vuosikirja 2018
Title of series: Pelitutkimuksen vuosikirja
Number of pages: 29
ISSN: 1798-355X

Abstract

Käsittelemme tässä artikkelissa digitaalisen kilpapelaamisen ja
elektronisen urheilun “esihistoriaa” Suomessa. Lähestymme aihepiiriä
erityisesti varhaisten, 1980-luvun ja 1990-luvun alun tietokone- ja
videopelikilpailujen sekä tietokoneharrastuslehdissä julkaistujen
parhaiden pelitulosten kautta. Artikkeli käsittelee siten digitaalisen
pelaamisen kilpailullisen ulottuvuuden suhdetta erilaisiin
julkisuuksiin. Kotoisien ja kaupallisten tapausesimerkkien käsittelyn
myötä hahmottuu perusta, jolle myöhempi elektroninen urheilu muotoutui.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 09:01