A1 Journal article – refereed
Sinnikkään ja itsenäisen koululaisen muotokuva – koulukulttuurin ja koulunkäynnin muutoksia yhden suvun muisteluaineiston valossa
List of Authors: Niina Koskihaara, Maija Mäki, Eija Schwartz
Publication year: 2018
Volume number: 12
Issue number: 4

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen koulunkäynnin muutoksia viimeisen 80 vuoden aikana yhdestä suvusta kootun muisteluaineiston kautta ja avulla. Muisteluaineisto nostaa esille yksityiskohtaisia ja arkisia, muistelijoilleen merkityksellisiä asioita koulunkäyntiin, koulumatkoihin ja kaverisuhteisiin liittyen. Kouluaika näyttäytyy aineistossa nostalgisen muistelun, koulukurin ja ahkeruuden ihanteiden sekä koululaisten omaa toimijuutta korostavan muistelun kautta. Suomalaisen koulujärjestelmän muutokset tulevat muisteluaineistossa näkyväksi muistelijoiden omakohtaisten kokemusten sekä yhdessä muistelun metodologisissa konteksteissa. Kouluaikojen ja koulukulttuurin muisteleminen oli osa jokaisen suvun jäsenen jaettua kokemusmaailmaa, mikä koettiin monipaikkaista sukua yhdistävänä tekijänä koko muisteluprosessissa.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-20-07 at 06:37