O2 Other
Herkkä troponiinitesti ei näytä parantavan sydäninfarktin hoitotuloksia
List of Authors: Airaksinen Juhani
Publication year: 2018
Journal: Lääkärilehti
Volume number: 73
Issue number: 45


Last updated on 2019-21-08 at 20:15