A3 Book chapter
Varhaisten matemaattisten taitojen perusta: synnynnäiset valmiudet, tietoinen toiminta ja vuorovaikutus
List of Authors: Hannula-Sormunen M., Ruusuvirta T., Räsänen P., & Mattinen A.
Edition name or number: 1.painos
Publication year: 2018
Book title *: Matematiikan opetus ja oppiminen
Number of pages: 25
ISBN: 978-951-39-7584-5
eISBN: 978-951-39-7585-2

Abstract

Kohokohdat

·      
Kyvyllä
hahmottaa lukumääräisyyttä on synnynnäinen aivotoiminnallinen tausta

·      
Matematiikka
ja sen symbolien (lukusanat, arabialaiset numerot, laskumerkinnät) avulla
tarkan laskemisen oppiminen tapahtuu kulttuurissa

·      
Lapsen oma tarkkaavaisuuden
suuntautuminen määriin ja laskemiseenn on keskeisessä roolissa taitojen
kehitykselle

·      
Lapsen
ympäristö voi lisätä erilaisin keinoin lapsen tarkkaavaisuuden suuntautumista
lukumääriin ja matematiikkaan


Last updated on 2019-29-01 at 22:21