B1 Journal article
Kasvivirusten liikkuminen ja kuvantaminen reaaliajassa fluoresoivia proteiineja käyttäen
List of Authors: Sareila O, Wahlroos T, Hohkuri M, Susi P,
Publication year: 2002
Journal: Solubiologi
Volume number: 20


Last updated on 2019-21-08 at 22:41