D2 Article in a professional research book
Lukula - Kun lukemisesta tulee osa koulupäivää
List of Authors: Suvi Sario, Juli-Anna Aerila, Maria Raivo, Tapio Heino
Publisher: eNorssi - Opettajainkouluttajien yhteistyöverkosto
Place: Jyväskylä
Publication year: 2018
Book title *: Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa : tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena
Number of pages: 13


Last updated on 2019-21-08 at 21:12