A1 Journal article – refereed
"Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti" (J. G. Granö). Maantieteen termistön kehittäminen 1920-luvun Virossa ja Suomessa.
List of Authors: Päivi Laine, Eve Mikone
Publisher: Eesti rakenduslingvistika ühing
Place: Tallinn
Publication year: 2018
Journal: Lähivõrdlusi. Lähivertailuja
Volume number: 28

Abstract

Artikkeli selvittää maantieteen termistön kehittämistä Virossa ja
Suomessa 1920-luvulla. Suomalainen maantieteilijä J. G. Granö tuli 1919
Tarttoon perustamaan maantieteen oppituolia. Tämä oli ylipäänsä
ensimmäinen kerta, kun maantiedettä alettiin opettaa viroksi, ja hän
tarvitsi valtavasti uutta termistöä. Lyhyen Viron-kautensa aikana Granö
pyrki luomaan vironkielisen tieteellisen termijärjestelmän ja
vahvistamaan opiskelijoiden käsitystä maantieteestä tieteenalana. Hän
piti tärkeänä erikoisalan omakielisen termistön hallintaa. Pyrimme
hahmottamaan hajanaisesta arkistoja sanastoaineistosta esimerkkejä
Granön luomista vironkielisistä termeistä. Oletamme, että J. V. Veskin
nimiin kirjatut uudistermit eivät kaikki ole J. V. Veskin luomia vaan
termistöjen kehittämiseen osallistuivat myös erikoisalojen
asiantuntijat. Kun Granö palasi Suomeen, hän jatkoi termijärjestelmän ja
erityisesti maisemamaantieteen kuvausjärjestelmän kehittämistä. Hänen
teoreettinen pääteoksensa Puhdas maantiede (1930) yhdistää
Virossa ja Suomessa luodut termit ja kuvaustavat. Hän korosti työssään
tieteen tekemistä kansallisilla kielillä mutta tulosten tiedottamista
myös kansainvälisillä kielillä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 22:34