E1 Popularised article, newspaper article
Faktantarkistus vaatii ammattitaitoa
List of Authors: Sakari Nieminen, Matti Wiberg
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Publication year: 2018
Issue number: 3.12.2018


Last updated on 2019-21-08 at 20:39