A2 Review article in a scientific journal
Faktantarkistajat harhateillä
List of Authors: Sakari Nieminen, Matti Wiberg
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Place: Helsinki
Publication year: 2018
Journal: Yhteiskuntapolitiikka
Volume number: 83
Issue number: 5-6


Last updated on 2019-21-08 at 20:40