A1 Journal article – refereed
Vaalikone poliittisena mediana
List of Authors: Haukio Jenni, Suojanen Maria
Publication year: 2004
Journal: Politiikka
Volume number: 46
Issue number: 2

AbstractSuomessa vaalien aikana käytössä olevat, Internetissä
toimivat vaalikoneet ovat puolueiden kotisivujen ohella toistaiseksi
konkreettisin osoitus Internetistä poliittisen toiminnan tapahtumapaikkana.
Vaalikoneiden merkitystä päätöksenteon tukijärjestelminä, osallistumisen
innoittajina sekä vaaleihin liittyvän informaation (ehdokkaiden näkemykset)
tulkitsijoina ja välittäjinä ei toistaiseksi ole laajemmalti tutkittu. Ennen
1990-luvun puoliväliä, jolloin Internet ja WWW yleistyivät, vaalikoneita ei
olisi voitu toteuttaa tai ne olisivat jääneet jopa nykyistä enemmän pienen
kansanosanpalveluiksi. Vaikka tietoyhteiskunnasta onkin esitetty runsaasti visioita,
ei vaalikoneista ole laajemmalti kirjoitettu kuin päivälehdistössä. Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-20-07 at 12:07