A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vaalikone poliittisena mediana
Julkaisun tekijät: Haukio Jenni, Suojanen Maria
Julkaisuvuosi: 2004
Journal: Politiikka
Volyymi: 46
Julkaisunumero: 2

TiivistelmäSuomessa vaalien aikana käytössä olevat, Internetissä
toimivat vaalikoneet ovat puolueiden kotisivujen ohella toistaiseksi
konkreettisin osoitus Internetistä poliittisen toiminnan tapahtumapaikkana.
Vaalikoneiden merkitystä päätöksenteon tukijärjestelminä, osallistumisen
innoittajina sekä vaaleihin liittyvän informaation (ehdokkaiden näkemykset)
tulkitsijoina ja välittäjinä ei toistaiseksi ole laajemmalti tutkittu. Ennen
1990-luvun puoliväliä, jolloin Internet ja WWW yleistyivät, vaalikoneita ei
olisi voitu toteuttaa tai ne olisivat jääneet jopa nykyistä enemmän pienen
kansanosanpalveluiksi. Vaikka tietoyhteiskunnasta onkin esitetty runsaasti visioita,
ei vaalikoneista ole laajemmalti kirjoitettu kuin päivälehdistössä. Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-29-01 at 13:44

Share link