I1 Audiovisual material
RuokaEpeli- lasten ruokakasvatuspeli
List of Authors: Vähämiko Sanna, Mäkilä Tuomas, Henriksson Johannes, Louhivaara Mervi
Publication year: 2016

Abstract

Ruokavalintoihimme vaikuttavat henkilökohtaiset arvovalintamme kuten
terveellisyys, maku, hinta, laatu, ruoan alkuperä sekä ruoantuotannon
ekologisuus tai aluetaloudellinen merkitys. Näiden tekijöiden
yhteensovittaminen asettaa kuluttajat haasteellisten valintojen eteen.
Painottaako valinnassa terveellisyyttä, hintaa, ekologisuutta vai
saisiko omat arvovalinnat sovitetuksi samaan ruokakoriin. RUOKAePELI –
hankkeessa kehitettiin alakouluikäisten lasten käyttöön soveltuva
tietokoneella tai tabletilla pelattava ruokakasvatuspeli. Tavoitteena on
lisätä lasten valmiutta toimia ruoan kriittisinä ja tiedostavina
kuluttajina, siten että he osaavat yhtäaikaisesti huomioida ruoan useita
eri ulottuvuuksia ja ympäristöön ja yhteiskuntaan heijastuvia
vaikutuksia


Last updated on 2019-21-08 at 20:05