C2 Edited book
Asiakkuus sote:ssa - Ikääntyneen asiakkaan näkökulma
List of Authors: Ylönen M, Suhonen R
Place: Turku
Publication year: 2018
Title of series: Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen julkaisuja, Turkimuksia ja raportteja
Number in series: A81
ISBN: 978-951-29-7438-2
ISSN: 1236-7370

Abstract

Asiakaslähtöisyys tai
asiakaskeskeisyys on keskeinen uudistuksen tarve ja koko ajattelutavan muutos
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämispyrkimyksissä.  Asiakkaan ja potilaan aktiivisuutta ja
keskeisempää toimijan roolia on pyritty vaiheittain lisäämään esimerkiksi
lainsäädännöllisin keinoin ja erilaisin suosituksin ja ohjeistuksin.
Erityisesti asiakkaiden ja potilaiden oikeuksia on pyritty korostamaan
erilaisin toimin, jotta nämä itse päivittäisessä hoito- ja palvelutoiminnassa
toteutuisivat mahdollisimman hyvin.


Last updated on 2019-20-07 at 11:43