A3 Book chapter
Itsemääräämisoikeus - Ikääntyneiden henkilöiden palveluiden ja hoidon lähtökohta
List of Authors: Ylönen M, Meriruoho T, Suhonen R
Place: Turku
Publication year: 2018
Book title *: Asiakkuus sote:ssa - Ikääntyneen asiakkaan näkökulma
Title of series: Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen julkaisuja, Tutkimuksia ja raportteja
Number in series: A81
ISBN: 978-951-29-7438-2
ISSN: 1236-7370


Last updated on 2019-20-07 at 13:26