E1 Popularised article, newspaper article
Asiakaskeskeisyys, arvot ja ikääntyneiden ihmisten sote-palvelut
List of Authors: Riitta Suhonen
Publication year: 2018
Journal: Turun yliopiston blogi
Issue number: 20.4.2018

Abstract

Tarkastelen tässä kirjoituksessa asiakaskeskeisyyden käsitettä ja
merkityksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä soten arvoperustaa.
Toiseksi luonnehdin ikääntymistä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kolmantena esittelen esimerkkien avulla asiakaskeskeisyyteen ja
ikääntyvään väestöön liittyvää tämänhetkistä keskustelua sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisen ja siihen liittyvän
uutisoinnin kontekstissa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 15:47